Dziennik Polski: Trzy tysiące na jednego mieszkańca
Image

BORZĘCIN. Ponad 3 tysiące złotych - tyle w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina wyda w tym roku na inwestycje. Samorządowcom udało się pozyskać na ich realizację aż 27 milionów złotych. Kwota jest ogromna, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że budżet gminy na 2011 rok, bez dotacji, wynosił około 20 milionów złotych.
- Najwięcej, bo ponad 11 milionów przeznaczymy na budowę i remonty dróg i chodników. Tego typu inwestycje są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, więc postanowiliśmy wyjść im naprzeciw. Trudno w tym momencie wymienić wszystkie drogi, jakie udało się zmodernizować, wspomnę tylko, że po drogach gminnych jeździ się teraz o wiele wygodniej i bezpieczniej - mówi wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak.
Kolejne pozyskane miliony włodarze gminy przeznaczyli na budowę i remonty kilku obiektów sportowych i remiz strażackich, blisko 4 miliony kosztowała budowa sieci wodociągowej w Przyborowie. W Borzęcinie trwa budowa centrum rehabilitacji, ogromne pieniądze przeznaczono na budowę sieci internetowej, z której mieszkańcy korzystają za darmo.
- Ogromne kwoty pochłonęła realizacja inwestycji, których zadaniem jest zabezpieczenie gminy przed powodzią. Oczywiście wiele jeszcze w tym względzie zostało do zrobienia, jednak o środki na ten cel staramy się każdego roku i zawsze udaje nam się dotacje pozyskiwać. Tak będzie również w latach kolejnych - dodaje wójt Kwaśniak.
Jeżeli chodzi o wysokość pozyskanych dotacji, to włodarze gminy twierdzą, że mogą one jeszcze wzrosnąć. Na opinię zarządu województwa czeka jeszcze kilka wniosków. (ZS)