Niedziela, 23 Lipca 2017 r. Imieniny obchodzą: Apolinary, Bogna, Żelisław.
aaa
aaaa
aaaa
Inne instytucje
 
 
 
 Wybory Sołeckie 2007Związek Powiatów PolskichCyfrowy Urząd

 
Rozmowa z Tomaszem Latochą - Przewodniczącym Rady Powiatowej MIR w Brzesku Drukuj
Image

 

Kilka słów o sobie ?
Mam 34 lata. Posiadam wykształcenie wyższe. Prowadzę 2,5-hektarowe gospodarstwo rolne położone w gminie Borzęcin. Specjalizuje się w produkcji roślinnej.

Co skłoniło Pana do zaangażowania się w działalność samorządu rolniczego?
Będąc pracownikiem instytucji związanej z rolnictwem, blisko od dwóch kadencji obserwowałem z boku działalność izb rolniczych. Wiele spraw, którymi zajmują się izby jest spójnych z moją pracą zawodową oraz zainteresowaniami. Podczas jednego ze spotkań z rolnikami z terenu mojego powiatu z sali padło pytanie: dlaczego nie angażuję sie w pracę tego samorządu? Po głębszym zastanowieniu i analizie zasłyszanych argumentów uznałem, że to dobry pomysł. Dobre wykorzystanie wiedzy i doświadczeń zawodowych może w sposób znaczący wzmocnić efektywność działalności Izby.

Czytaj
 
Powiat Brzeski: Inwentaryzacja grobów i cmentarzy wojennych Drukuj

Grupa studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie rozpoczęła inwentaryzację grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie powiatu brzeskiego. Zadanie jest realizowane na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Program inwentaryzacji grobów wojennych i cmentarzy na terenie województwa małopolskiego realizowany jest od 2008 roku. Celem projektu jest stworzenie przejrzystej i kompletnej ewidencji grobów wojennych na terenie Małopolski, obejmującej obiekty powstałe od konfederacji barskiej do okresu stalinowskiego. Program każdego roku jest realizowany w innym powiecie. W tym roku studenci zajmą się obiektami na terenie powiatu brzeskiego. Młodzi ludzie wykonują to zadanie podczas letniego obozu naukowego. 

Czytaj
 
Zmarł Wikariusz Parafii Narodzenia NMP w Borzęcinie, ks. Czesław Jarosz Drukuj
Image

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Ks. mgr Czesława Jarosza. W naszej pamięci pozostanie jako Gorliwy i Serdeczny Kapłan, Wspaniały Wychowawca młodzieży, uczynny i chętnie niosący pomoc innym.

Samorząd Gminy Borzęcin wraz z pracownikami Urzędu i podległych jednostek łączy się w żalu i modlitwie ze Wspólnotą  Parafialną, Rodziną i Bliskimi Zmarłego.

Wieczne Odpoczywanie, Racz Mu Dać Panie...

Uroczystości żałobne w piątek:

14.00 Wprowadzenie ciała do kościoła Narodzenia NMP w Borzęcinie.

17.30 Różaniec za zmarłego ks. Czesława.

18.00 Msza żałobna

Uroczystości pogrzebowe w sobotę:

11.00 Pogrzeb śp. ks. Czesława, Okulice. Ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na okulickim cmentarzu parafialnym.

* Ks. Czesław Jarosz urodził się 1 marca 1971 roku w Krakowie,  jako syn Józefa i Joanny z domu Siwadło. Jego parafią rodzinną były Okulice. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Bochni. W roku 1991 zdał egzamin dojrzałości. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Józefa Życińskiego 17 maja 1997 roku, w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Siedliska k. Bobowej - od 28 sierpnia 1997 roku. Kolejną placówką duszpasterską, gdzie został skierowany 26 sierpnia 2000 roku była parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie. Pracując tam jako wikariusz parafialny, pełnił również do 2003 roku funkcję duszpasterza młodzieży i wicenotariusza ds. łączności w dekanacie Szczepanów. Z funkcji dekanalnych musiał zrezygnować z powodu choroby.

Czytaj
 
Powstanie szkoły trywialnej w Borzęcinie Górnym Drukuj

Lucjan Kołodziejski

Image

Od dnia 1 września 1867 r. w Borzęcinie Górnym rozpoczęła działalność 3 klasowa szkoła trywialna. Okoliczności jej powstania przedstawia zachowane w oryginale pismo z c.k. Urzędu powiatowego (sic!) w Radłowie skierowane do Urzędu Parafialnego w Borzęcinie z dnia 27 grudnia 1866 r. Szczęśliwie na karcie pocztowej z ok. 1900 r. zachowało się zdjęcie tego drewnianego budynku szkoły wybudowanej po 1847 r., dzięki darowiźnie barona Badenfelda, właściciela klucza radłowskiego. Przekazał on na jej rzecz 4 morgi pola ornego, 2 morgi ogrodu warzywnego i 6 sągów drewna sosnowego na opał. Funkcjonowała do 1909 r. W tymże roku oddano bowiem do użytku nowy budynek o 12 salach naukowych, 2 kancelaryach i 2 mieszkaniach dla nauczycieli. To już jednak inna historia.

Pełna treść dostępna TUTAJ

Czytaj
 
Po 45 latach pracy w Urzędzie, Zasłużona emerytura Drukuj

    
Halina Piękosz, długoletni i zasłużony pracownik Urzędu Gminy w Borzęcinie przeszła na emeryturę. Z Urzędem związana była od 1 sierpnia 1966 roku pracując na różnych stanowiskach pracy. Pracowała m.in. na stanowisku kierownika świetlicy w Borzęcinie Górnym, referenta ds. podatków i opłat, referenta ds. oświaty, kultury, zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, podinspektora ds. inwestycji i kultury fizycznej, inspektora ds. rent i emerytur rolniczych, inspektora ds. inwestycji i planowania oraz na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych. W czasie swojej kariery zawodowej dała się poznać jako osoba komunikatywna i obowiązkowa, cechująca się wysoką kulturą osobistą, bogatym zasobem wiedzy i umiejętności oraz poczuciem humoru. Uroczyste pożegnianie Pani Haliny z Urzędem i Pracownikami odbyło się 30 czerwca br. Jak na tak ważną uroczystość przystało, Podziękowaniom i Życzeniom nie było końca.

Czytaj
 
Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Drukuj
    

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  weszła w życie dnia 1 sierpnia 2010r.( Dz. U. Nr 125, poz. 842) i nałożyła na  każdą gminę obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych . Na mocy art. 9a w/ w ustawy  Rada Gminy Borzęcin  w dniu 30 marca 2011r.  podjęła  uchwałę Nr VI/38/2011 określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W dniu 16 maja 2011r. Zarządzeniem Nr 46/2011   Wójt Gminy Borzęcin  powołał członków Zespołu spośród wszystkich podmiotów gminy, które w ramach swych kompetencji podejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Końcowym etapem było podpisanie porozumień pomiędzy Wójtem Gminy Borzęcin i wszystkimi instytucjami , których przedstawiciele weszli   w skład Zespołu. W dniu 30 czerwca 2011 roku  odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego  działającego na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Gminie Borzęcin.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Kolejna wieś zyska centrum kultury Drukuj
Image
Po Bielczy, Warysiu, Borzęcinie i Łękach w kolejnej wsi powstaje budynek, który będzie pełnił funkcję centrum kulturalnego wsi. Na inwestycji skorzystają nie tylko mieszkańcy Przyborowa, ale i strażacy. W obiekcie znajdą się pomieszczenia dla druhów OSP. - Inwestycja w Przyborowie jest elementem programu tworzenia wielofunkcyjnych centrów użyteczności publicznej w każdej wsi – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.
W budynku znajdą się m.in. dwa garaże oraz biuro dla strażaków, Kafejka komputerowa, stoły – tenisowy oraz bilardowy – i sala taneczna. Inwestycja pochłonie 1,3 mln zł. 
Czytaj
 
RDN Małopolska: Coraz bliżej do powstania Regionalnego Centrum Rehabilitacji w Borzęcinie Drukuj

Władze gminy otrzymały kolejne dofinansowanie tego projektu. Ponad 1,6 miliona złotych przekazał Zarząd Województwa Małopolskiego. W Centrum powstaną Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, jadłodajnia dla ubogich, a także gabinety rehabilitacyjne- mówi Janusz Kwaśniak , wójt Borzęcina.

Budowa centrum ma zakończyć się za dwa lata.

Czytaj
 
TEMI - Tydzień Brzeski: Poniżej małopolskiej średniej Drukuj
Image
Najlepiej uczą podstawówki w gminie Brzesko. Najwyższe wyniki egzaminów końcowych osiągnęli natomiast gimnazjaliści z Gnojnika i Czchowa. Wyniki szóstoklasistów z kończących ich edukację egzaminów nie napawają optymizmem. Średnia małopolska wynosi 64,73 proc. Uczniowie w żadnej z gmin powiatu Brzeskiego nie przekroczyli tej bariery. Najlepiej wypadło Brzesko z rezultatem 64-procentowym. Gonią je gminy Gnojnik (63,33 proc.), Dębno (62,68 proc.) i Szczurowa (62,43 proc.). Czchów uzyskał poziom punktowy 61,51 proc, ale jeszcze gorzej wypadły Iwkowa (58,25 proc.) i Borzęcin (56,64 proc.). Średnia dla powiatu wyniosła więc 62,17 proc., spadając poniżej bocheńskiej (64,37 proc.). Gimnazjaliści pisali test złożony z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Tutaj wojewódzka średnia ukształtowała się odpowiednio na poziomie 53,39 proc. i 48,98 proc. Niestety, powiat brzeski wypadł gorzej. Rodzimi uczniowie zatrzymali się na średniej 50,08 proc. i 48.16 proc., przegrywając z sąsiednim powiatem bocheńskim (51,27 i 49,94 proc.).
Czytaj
 
Borzęcanie na Krakowskim Wianku 2011 - zobacz materiał filmowy Drukuj

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Ekstra pieniądze na centrum pomocy Drukuj
Image
 

Po kilku miesiącach starań gminie Borzęcin udało się przekonać Zarząd Województwa Małopolskiego do przekazania większych pieniędzy na budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. Samorząd na inwestycję zamiast 1,3 min zł otrzyma 3 mln.
- Na tę informację czekaliśmy blisko rok. Dzięki kolejnym środkom zewnętrznym to zadanie będzie łatwiej zbilansować, odciążając w części wkład własny z budżetu gminy - mówi wójt Janusz Kwaśniak. - Koszt całkowity budowy nowej placówki wyniesie ponad 10 milionów złotych.

Czytaj
 
www.grupa4x4.pl: "Oj działo się" - relacja z Borzęcina (zobacz film) Drukuj
Czytaj
 
Wakacyjny Weekend z Futsalem w Borzęcinie Drukuj
Czytaj
 
Wakacje nie muszą być nudne Drukuj
Image
 
Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie przygotował dla dzieci i młodzieży pozostającej w domu ciekawy plan zajęć i wyjazdów oraz stałych imprez plenerowych odbywających się w gminie od wielu już lat. Dodatkowo – oprócz stałej oferty -  każda ze świetlic przygotowała własny plan zajęć, w ramach których znalazło się wiele konkursów i turniejów. W całym cyklu wakacyjnym warto zwrócić uwagę na Tabor Pamięci Romów, w ramach którego w tym roku w Borzęcinie Dolnym na miejscu zamordowania Romów podczas II wojny światowej w lesie postawiony zostanie pomnik, odbędzie się msza święta, na którą zaproszone zostaną liczne osobistości i delegacje, w tym Prezydent RP. Dodatkowo w Bielczy Romowie odwiedzą cmentarz, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła pomordowanych Romów.  - Z racji remontu obiektu w Borzęcinie większość odbywających się tu zawsze imprez została przesunięta do innych miejscowości. Największa z nich – Borzęckie Święto Grzyba – odbędzie się w tym roku wyjątkowo na stadionie w Łękach. W tegorocznym programie tej jednej z największych imprez w Małopolsce nie mogło zabraknąć konkursu na najlepszą potrawę z grzybów, konkursów i zabawy dla dzieci, dla starszych oraz Turnieju Sołectw. Na imprezie zjawią się także gwiazdy światowej i polskiej muzyki. Zaplanowano  koncerty zespołów m.in.: Maleo Reggae Rockers i Shaun Baker oraz Andrzej Cierniewski i FEEL – komentuje Piotr Kania, dyrektor borzęcińskiego GOK.
Czytaj
 
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bielczy Drukuj
Image

Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borzęcin - link dostępny TUTAJ

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Zastępca Wójta Gminy Borzęcin, Tadeusz Żurek tel. 14 6846007.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Gmina z sukcesami - rozmowa z wójtem gminy Borzęcin, Januszem Kwaśniakiem Drukuj
Image
 

- Na piątym miejscu w Polsce sklasyfikowana została gmina Borzęcin w kategorii gmin wiejskich Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2010 rok. To niewątpliwy sukces.
- Miejsce w rankingu cieszy tym bardziej, że z roku na rok jesteśmy w nim wyżej notowani. Sam prowadzony przez Związek Powiatów Polskich ranking należy do najbardziej obiektywnych i wszechstronnych. Samorządy oceniane są przez ekspertów według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Kolejność w rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Artykuł w wersji pdf dostępny tutaj

Czytaj
 
X -a Sesja Rady Gminy Borzęcin Drukuj
Image

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm./ zwołuję X –ą Sesję Rady Gminy Borzęcin na dzień 6 lipca 2011 r. godz. 1300 /środa /w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie.
Czytaj
 
Ludowe nazwy miejscowe w Bielczy spisane pod koniec XIX wieku Drukuj

 

Image

W 1896 roku dr Karol Mátyás dokładnie opisał nazwy miejscowe w gminie Borzęcin. Był to fragment większej całości pracy nad ludowym nazewnictwem w powiecie brzeskim. Pracę opublikował w czasopiśmie „Lud”, wydawanym przez Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie. Na stronach internetowych naszej gminy opublikowaliśmy już nazewnictwo miejscowe utrwalone przez dr. Mátyása w Borzęcinie. Tym razem przytaczamy tekst dotyczący Bielczy.

Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Józef Olchawa

Pełna treść materiału dostępna TUTAJ

Czytaj
 
Dziennik Polski: Segregują odpady Drukuj

Image
BORZĘCIN. Maluchy z tamtejszego przedszkola brały udział w konkursie "Segregujemy odpady", rywalizacja była ostra... - Zebraliśmy 65 kilogramów baterii, 450 kilogramów zakrętek oraz 20 kilogramów puszek aluminiowych. Baterie przekazaliśmy do utylizacji, zakrętki zaś do Środowiskowego Domu Samopomocy imienia świętej Kingi, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Tarnowie na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka. Puszki sprzedaliśmy i za uzyskane . pieniążki zakupiliśmy nagrody dla uczestników konkursu - podsumowuje dyrektor przedszkola, Maria Gibała. Edukacja ekologiczna zajmuje coraz więcej miejsca w pracy z dziećmi, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach.

Czytaj
 
"Papież Jan Paweł II, przyjaciel i wychowawca młodzieży" - szkolny projekt Drukuj
    
W roku szkolnym 2010/2011 w Publicznej Szkole Podstawowej i  w Publicznym Gimnazjum w Przyborowie realizując program wychowawczy szkoły, szczególną uwagę zwrócono na ukazywanie autorytetów i wzorców godnych naśladowania, w tym niezwykłego człowieka i Polaka Jana Pawła II. By uczcić i upamiętnić Papieża Polaka, który 1.05.2011 r. został błogosławionym klasy I – III szkoły podstawowej pracowały metodą projektu międzyklasowego  realizując  temat: Papież Jan Paweł II -przyjaciel i wychowawca młodzieży.  Uczniowie klasy II gimnazjum pracując metodą projektu w zespołach zastanawiali się nad osobowością i wielkością Ojca Świętego, wnikliwie analizowali jego życie, pontyfikat, który zmienił losy wielu ludzi, a nawet narodów. W czerwcu uczniowie zespołu szkół dla społeczności lokalnej przedstawili  montaż słowno – muzyczny Jan Paweł II Błogosławiony.


Czytaj
 
Jak piękna jest Małopolska - międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny Drukuj
    
Jak piękna jest Małopolska dowiedzieli się uczniowie klas I i II podczas realizacji międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego. Według Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla uczniów klas I i II gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. Muszą oni podczas nauki w gimnazjum wziąć udział w co najmniej jednym projekcie. (…) Bez względu na to, w której klasie uczeń zrealizuje projekt edukacyjny, informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 84 z 708


Najnowsze komentarze
VII Borzęckie Swięto Grzyba w ...
Ile kosztuje bilet wstępu? Bo nie znalazłem tej informacji n...
10/08/11 20:15 Więcej...
dodano przez Profesor88

RDN Małopolska: Nowy plac zaba...
plac zabaw
Super, że w gminie tyle się dzieje.Jest coraz więcej miejsc ...
09/08/11 09:44 Więcej...
dodano przez VVVVVVVVVV

Zaproszenie na Piknik Strażack...
Dobra zabawa na pikniku.
A dla kogo był ten piknik:? Bo sądząc po frekwencji to ch...
08/08/11 13:59 Więcej...
dodano przez Penelope

TEMI - Galicyjski Magazyn Info...
Powitanie Mrożka w Borzęcinie
Bardzo dziękuję Pani za te informacje. Rzeczywiście mogłem u...
03/08/11 16:14 Więcej...
dodano przez Józef Olchawa

TEMI - Galicyjski Magazyn Info...
Wątpliwości
Byłam na imprezie i pamiętam jak sobowtóra powitał chlebem J...
03/08/11 12:42 Więcej...
dodano przez Mieszkanka i uczestniczka impr

 
 
Sonda
Skąd jesteś?
 

Gminy Partnerskie

Bannery


Biuletyn informacji publicznej (BIP)


Foto Borzęcin w PigułceAktualna PrognozaPogoda w Borzęcinie

W obiektywie
Centrum BorzęcinaSponsor imprez w Gminie Borzęcin


  Wykonanie:
© 2017
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.