Niedziela, 23 Lipca 2017 r. Imieniny obchodzą: Apolinary, Bogna, Żelisław.
aaa
aaaa
aaaa
Inne instytucje
 
 
 
 Wybory Sołeckie 2007Związek Powiatów PolskichCyfrowy Urząd

 
Kurier Borzęcki: Gmina walczy o dotację z PROW. Projekty dla Bielczy i Przyborowa Drukuj

    
W dniu 28 stycznia br. gmina Borzęcin złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadań pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury publicznej centrum wsi Bielcza poprzez budowę chodnika, drogi, montaż urządzeń placu zabaw oraz przebudowę ogrodzenia” o wartości brutto 798 tysięcy 929 złotych oraz „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego na boisku LZS w Przyborowie” o wartości brutto 903 tysiące 795 złotych.
Na każde z zadań inwestycyjnych, gmina ma szansę pozyskać dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500 tysięcy złotych.

Czytaj
 
Radio RDN Małopolska: Borzęcin inwestuje w rozwój bazy sportowej Drukuj

Blisko milion złotych będzie kosztowała budowa kompleksów sportowych przy szkołach w Bielczy i w Przyborowie w Gminie Borzęcin. Od lat samorząd inwestuje w rozwój bazy sportowej. Jak podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina chodzi o to by stworzyć jak najlepsze warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportu.

W samym Borzęcinie trwa gruntowna modernizacja stadionu sportowego. Prace będa kosztowały ponad 2,7 miliona złotych.
Czytaj
 
Gmina Borzęcin Piątą Gminą w Polsce Drukuj
    

Na piątym miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu Związku Powiatów Polskich sklasyfikowano gminę Borzęcin za rok 2010. W czwartek, 12 maja br. w trakcie uroczystego bankietu w ramach odbywającego się w Świdnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Regionów „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak odebrał pamiątkowy dyplom i statuetkę. To najwyższa do tej pory lokata Borzęcina w tym prestiżowym rankingu. Niekwestionowanym liderem rankingu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach okazała się podsłupska gmina Kobylnica.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Prace przeciwpowodziowe. Zapobiec żywiołowi Drukuj

Image
Budowa stanowisk pod wysokowydajne pompy powodziowe (zostaną zakupione dla miejscowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz wykonanie obwałowań Kisieliny w Biadolinach – tak w skrócie wyglądają wstępne założenia prac, jakie mają zostać przeprowadzone w gminie Borzęcin. Inwestycje mają zabezpieczyć gminę przed żywiołem powodzi.
 - Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej województwu małopolskiemu w wysokości 100 tysięcy złotych na przygotowanie przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie koncepcji i dokumentacji dla inwestycji zabezpieczenia powodziowego miejscowości Bielcza i Borzęcin – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Czytaj
 
Gmina wszystkich mieszkańców - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin Drukuj

Image
Jest Pan wójtem Borzęcina od 12 lat. Jak Pan ocenia ten czas?
- Pozytywnie. Nie został stracony, ale dobrze wykorzystany. Gmina bardzo zmieniła się w tym 12 - leciu. Zrealizowano sporo inwestycji infrastrukturalnych – oświatowych, sportowych, drogowych, kulturalnych i liniowych. Niektóre przedsięwzięcia prowadziliśmy wspólnie ze starostwem powiatowym i województwem.
Zapewne te zmiany przekładają na zaufanie społeczne. Czy to jest klucz do sukcesu?
- Tak, ale nie tylko. To także dobra współpraca z radnymi, sołtysami, mieszkańcami procentująca licznymi kompromisami i realizacją określonych celów.

Czytaj
 
Kurier Borzęcki: Odbudowano drogę Przyborów - Buczyna odnoga Drukuj

    
Blisko 175 tysięcy złotych kosztowała odbudowa drogi „Przyborów – Buczyna odnoga”, którą wykonano przed kilkoma dniami. 690-metrowy odcinek drogi gminnej uzyskał nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonawca przebudował przepust Ø 60  oraz wykonał czyszczenie i odmulenie przydrożnych rowów. W najbliższym czasie zostaną usypane pobocza.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Szkoła w Łękach nie będzie likwidowana - Placówkę od gminy przejmie stowarzyszenie Drukuj

Image
Decyzja zapadła dosłownie w ostatniej chwili. Trwająca od początku tego roku batalia o uratowanie Szkoły Podstawowej w Łękach zakończyła się sukcesem. Placówka będzie prowadzona przez gminę Borzęcin do 31 sierpnia 2012 roku. Później przejmie ją stowarzyszenie utworzone z inicjatywy rodziców i dyrektorki szkoły.
 - To oni uratowali szkołę. Dobra wola samorządu gminy jest odpowiedzią na ich postawę - stwierdza Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Czytaj
 
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Drukuj
Image

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład, której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

   

1. 4344/76 o pow. 809 m2,
2. 4344/79 o pow. 1.004 m2,
3. 4344/80 o pow. 842 m2,
4. 4344/81 o pow. 833 m2,
5. 4344/82 o pow. 825 m2,
6. 4344/83 o pow. 813 m2,
7. 4344/84 o pow. 868 m2.

Podgląd lokalizacji działek w Geoportalu

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00047913/3.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: BORZĘCIN. Oto "mistrzowie intelektu" Drukuj

Image
Elizie Wójcik, uczennicy Szkoły Podstawowej w Bielczy, przez najbliższy rok będzie przysługiwać tytuł „mistrza intelektu”. Dziewczynka z wynikiem 31 punktów zwyciężyła w konkursie wiedzy organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Cztery punkty mniej zdobyła druga Weronika Chyćko (SP Przyborów). Trzecie miejsce, z dorobkiem 26 punktów, zajął Kamil Chyćko (SP Przyborów). Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej przygotowane przez nauczycieli i pracowników ośrodka kultury. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz puchary ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców i samorząd.
Łukasz Jaje

Czytaj
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Borzęcin Drukuj
Image

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzęcin uchwał Nr IV/23/2011 i IV/24/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin w miejscowościach Borzęcin i Przyborów, z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.
Czytaj
 
Kurier Borzęcki: Blisko 12 milionów na sieć - Wodociągowe podsumowania Drukuj

Image
Trwa inwestycja wodociągowania miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin. Nakładem 3 milionów 230 tysięcy złotych realizowana jest budowa 31,5 kilometra sieci wraz z przyłączami oraz 277 przyłączy. To ostatni etap wodociągowania gminy, po realizacji którego gmina będzie w pełni zwodociągowana. Prace zakończą się za kilka miesięcy, a jesienią do odbiorców popłynie woda z sieci.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Bieszczady już wykupili - "Rolnicy" z Warszawy dotarli także w Brzeskie Drukuj

Image
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna   „Bielczanka" w Bielczy. Jedyna w powiecie brzeskim i jedna z czterech w Małopolsce. Znienawidzony przed laty przez polskich rolników „kołchoz" nie budzi już emocji ideologicznych.  Zatrudnia natomiast 13 pracowników, ma 300 hektarów ziemi, wszystkie niezbędne maszyny i jest na plusie. A więc jednak nie skansen. Co więcej, z rozmowy z pracownikami tego, wydawałoby się przeżytku,  można wynieść wiele interesujących spostrzeżeń, nawet makroekonomicznych.

Czytaj
 
Kurier Borzęcki: Miejscowości gminy Borzęcin z ulicami? Drukuj

Image
Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Urząd Gminy w Borzęcinie podejmie działania w zakresie nadania nazw ulic w tej miejscowości. Sprawę nadania nazw ulicom poddano konsultacjom społecznym na ostatnim zebraniu wiejskim w Borzęcinie Górnym, a zebranie wiejskie podjęło uchwałę intencyjną w sprawie. Proces nadania nazw ulicom rozpocznie się właśnie od Borzęcina.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Jak to z kulturą w Borzęcinie jest... Drukuj

Image
W piątkowym magazynie Gazety Krakowskiej z dnia 1 kwietnia ukazał się wywiad z Krzysztofem Gaworem -radnym z Łęk w gminie Borzęcin. W tekście pt.  Najlepsza w gminie  Szanowny Pan radny odnosi się m.in. do kwestii imprez kulturalnych mających miejsce na terenie wsi Łęki. Radny w swojej wypowiedzi przytoczył dane z GUS, dzięki których dowiedzieliśmy się o ilości imprez mających miejsce na terenie gminy w 2009 roku. Z przytoczonych danych wiadomo, że cyt: "W Borzęcinie było ich 112, w Przyborowie 21, Bielczy 10, a w Łękach zero".

Czytaj
 
Kurier Borzęcki: Nowa nawierzchnia na Granice II Drukuj

    
Nową nawierzchnię bitumiczną położono na 240 metrowym odcinku drogi Cmentarz – Granice II w Borzęcinie od drogi gminnej Borek – Waryś w kierunku Granic. W ramach prowadzonych robót wykonana została przebudowa przepustu Ø 100 i budowa dwóch przyczółków. Ponadto wykonawca uzupełni pobocza drogi. Koszt realizowanych robót to kwota 50 tysięcy 881 złotych.

Czytaj
 
Radio ESKA: Na początek odcinek z Bochni do Biadolin Drukuj

tory3.jpgRusza modernizacja linii kolejowej Kraków – Rzeszów. W maju mają się rozpocząć prace na odcinku z Bochni do Biadolin. Właściciel torów czyli władze spółki PKP PLK SA podpisały właśnie umowę z konsorcjum firm, które przeprowadzą remont wart ponad 500 milionów złotych. Torowiska przebudowane zostaną na długości ponad 22 kilometrów. Zmodernizowane będą 3 przystanki osobowe, 10 wiaduktów, 6 mostów i ponad 50 przepustów. - Powstaną także 2 nowe przejścia podziemne dla pieszych i ponad 16 km ekranów akustycznych - wylicza Józefa Majerczak z PLK.


Czytaj
 
Szkoła w Łękach zostaje! Dobra wola samorządu i kreatywna postawa rodziców Drukuj
Image

Nieoczekiwanym zwrotem sytuacji zakończyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Borzęcinie poświęcona likwidacji Szkoły Podstawowej imienia Teofila Lenartowicza w Łękach. W ostatnich dniach kwietnia kiedy to okazało się, że do Urzędu Gminy nie dostarczono umówionej na zebraniu wiejskim liczby deklaracji dzieci rodziców z Wokowic, które uczęszczałyby od 1 września br. do szkoły podstawowej w Łękach wszystko wskazywało na to, że likwidacja szkoły jest tylko formalnością. Nawet rankiem w dniu sesji sprawa wydawała się przesądzona. O tym, że szkoła jednak zostaje, zadecydowało spotkanie "ostatniej szansy" zwołane przez wójta na godzinę przed posiedzeniem rady gminy oraz odważna i kreatywna postawa grupy rodziców wraz z dyrektorem szkoły, którzy podjęli się utworzenia stowarzyszenia oraz założenia i prowadzenia szkoły od 1 września 2012 roku. - To oni uratowali szkołę. Dobra wola samorządu gminy jest odpowiedzią na ich postawę - stwierdza Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Czytaj
 
Kurier Borzęcki: ,,Z przyrodą na ty" - konkurs w Publicznym Przedszkolu w Borzęcinie Górnym Drukuj

    
W dniu 14 kwietnia 2011 roku w naszym przedszkolu odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej i ekologicznej pod hasłem ,,Z przyrodą na ty’’.
W konkursie uczestniczyły dzieci w wieku od czterech do sześciu lat z grupy II i III. Celem konkursu było podsumowanie wiadomości w zakresie u edukacji przyrodniczej i ekologicznej, które dzieci nabyły w ciągu całego roku szkolnego. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Józefa Sury, a punkty w rywalizacji przyznawała dyrektor Maria Gibała, która była jurorem podczas konkursowej zabawy.

Czytaj
 
WIELKI MAŁY ŚWIAT - UNIA EUROPEJSKA W TWOJEJ GMINIE Drukuj

Image
Konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów organizowany przez Posła Bogusława Sonika. Sposobom wykorzystania możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz obecności problematyki, wartości, idei i symboli Unii Europejskiej w polskich miejscowościach poświęcony jest konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „Wielki mały świat – Unia Europejska w twojej gminie” adresowany do uczniów szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych), których zadaniem będzie przygotowanie pracy plastycznej (rysunek, komiks, collage, malarstwo) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w przypadku których zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu fotoreportażu.

Czytaj
 
Gazeta Krakowska: Ruszyła batalia o odszkodowania za A4 Drukuj

Image
W środę przedstawiciele brzeskiego powiatu wysłali do macedońskiej firmy, która budowała autostradę na odcinku Brzesko-Wierzchosławice, list adwokacki. To rodzaj upomnienia. Firma zobowiązała się bowiem do naprawienia szkód wyrządzonych na drogach powiatowych, którymi wożono materiał pod budowę autostrady.
Było to pokłosie porozumienia podpisanego pomiędzy starostwem, a wykonawcą drogi. Do 15 kwietnia Macedończycy mieli przygotować kosztorys. Dokument miał być podstawą do wypłaty odszkodowania. Do urzędu nic jednak nie dotarło. - Czekaliśmy dość długo, nic to jednak nie dało. Dlatego zdecydowaliśmy się na wystosowanie takiego pisma, kolejnym krokiem będzie pozew sądowy - mówi starosta Andrzej Potępa.

Czytaj
 
Kurier Borzęcki: Zabezpieczenie powodziowe Borzęcina. I etap prac niebawem Drukuj

Image
Jeszcze w tym roku wykonany zostanie pierwszy etap inwestycji związanej z zabezpieczeniem powodziowym miejscowości Borzęcin. Trwają prace projektowo – przygotowawcze, a za kilka tygodni po zakończeniu opracowania programu funkcjonalno – użytkowego rozpocznie się procedura przetargowa. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Zaprojektuj –Wybuduj”. Na zadanie którego koszt szacuje się na kwotę około 15 milionów złotych, gmina zabezpieczyła w budżecie na rok bieżący aż 5 milionów złotych. Trwają starania w zakresie pozyskania dalszych środków i zapewnienia finansowania pozostałej części inwestycji w roku 2012.

Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 190 - 210 z 708


Najnowsze komentarze
VII Borzęckie Swięto Grzyba w ...
Ile kosztuje bilet wstępu? Bo nie znalazłem tej informacji n...
10/08/11 20:15 Więcej...
dodano przez Profesor88

RDN Małopolska: Nowy plac zaba...
plac zabaw
Super, że w gminie tyle się dzieje.Jest coraz więcej miejsc ...
09/08/11 09:44 Więcej...
dodano przez VVVVVVVVVV

Zaproszenie na Piknik Strażack...
Dobra zabawa na pikniku.
A dla kogo był ten piknik:? Bo sądząc po frekwencji to ch...
08/08/11 13:59 Więcej...
dodano przez Penelope

TEMI - Galicyjski Magazyn Info...
Powitanie Mrożka w Borzęcinie
Bardzo dziękuję Pani za te informacje. Rzeczywiście mogłem u...
03/08/11 16:14 Więcej...
dodano przez Józef Olchawa

TEMI - Galicyjski Magazyn Info...
Wątpliwości
Byłam na imprezie i pamiętam jak sobowtóra powitał chlebem J...
03/08/11 12:42 Więcej...
dodano przez Mieszkanka i uczestniczka impr

 
 
Sonda
Skąd jesteś?
 

Gminy Partnerskie

Bannery


Biuletyn informacji publicznej (BIP)


Foto Borzęcin w PigułceAktualna PrognozaPogoda w Borzęcinie

W obiektywie
Centrum BorzęcinaSponsor imprez w Gminie Borzęcin


  Wykonanie:
© 2017
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.